Camions cistella

Plataformes elevadores sobre camió, amb una cistella amb braç telescòpic o articulat, adequades per a treballs de manteniment urbà i serveis viaris.